About Lena Lervik

Lena Lervik svensk skulptör född i Kristianstad Sverige 1940

”Det är moderligheten och moderskapet jag vill skildra. I och med att jag fick mitt första barn, väcktes de stora frågorna om livet i mig… och skulptur blev mitt sätt att bearbeta tankarna. Lite provocerande kallade jag min första utställning för nutidsmadonnor; jag var ateist – men gensvaret, intresset har fått mig att ägna nästa hela min skulpturbana åt att skildra det kvinnliga – allmänmänskliga – livsåskådningsfrågorna – och religion har blivit en betydelsefull del i mitt liv.

För mig är Maria urmoderns, kärlekens och mänsklighetens moder – en kvinna som värnar om det lilla livet. Jag önskar att en sådan moderlig uppfattning skulle genomsyra allt; samhälle, religionen och konsten.

Lena Lervik beskriver sig själv i Anne Swärds bok ”Konstnärsporträtt.” 

Lena Lervik, Swedish Sculptor, born 1940 in Kristanstad, Sweden.

“It is motherhood and nurturing that I want to describe. When I had my first child, questions about life and its meaning awoke within me… and sculptures became my way to deal with my thoughts.

I titled my first exhibit Madonnas of today*; I was an athetist at the time- but the response and the reactions to this, led me to putting almost all my sculptures into describing the feminine, the humanitarian side of life, and religion, which have become an important part of my life. For me, Maria is the mother of life, the earth mother, love and humanity’s mother, a woman that cares for the fragile new life. I wish that such a maternal view would be embedded into everything; society, religion and the art”

Text taken from the book Art profiles by Anne Swärd where Lena describes herself.

*note: Madonnas at the time were referred to as virgins and not mothers.

SWE | EN

Recent Work

Kajen Marievik Liljeholmen S

2019

Åmotsfors kyrka

2017

Repslagargatan, Stockholm & Lunds lasarette

2015

Recent Exhibits

Solo Exhibits
2020 Samlingsutställning / collection art exhibit Upplandsväsby Konsthall
2018 Utställning // Exhibit Galleri Cupido, Stockholm
2017 Utställning i Katarina Kyrka // Exhibit Katarina Church Katarina Kyrka, Stockholm
2016 Utställning // Exhibit -Galleri Eva Solvang Galleri Eva Solvang, Stockholm
2012 Utställning // Exhibit - St Nicolai Kyrka /church St Nicolai Kyrka, Nyköping
Collaborative Exhibits
2020 Fidem Medalj Tokyo, Japan
2020 Väsby Konsthall Upplandsväsby , Stockholm, Sweden
2019 Galleri Eva Solvang Stockholm
2018 Fidem Medaljer Ottawa, Canada
2016 Skulptörförbundet Öja, Landsort