Presenning Maria

Other

Kista skog

1998

Under huvudstadåret kläddes ett dött träd i Mariamantel. Photos taken by Ewa Stackelberg

Exhibits
Presenning Maria

1998

Kista skog

Under huvudstadåret kläddes ett dött träd i Mariamantel. Photos taken by Ewa Stackelberg