Pietá

Plaster

In The Studio

1999

Maria tar emot sin döde son, ett tema som dagligen återkommer världen över.

80 cm

In The Studio, Motherhood
Pietá

1999

In The Studio

Maria tar emot sin döde son, ett tema som dagligen återkommer världen över.

80 cm