Rum för barn?

Bronze

In The Studio

1986

Här har jag gjort en nutidsversion av “Skyddsrum”. Modern är “vingklippt och ett oändligt avstånd skiljer henne från barnet

70 cm

In The Studio, Motherhood
Rum för barn?

1986

In The Studio

Här har jag gjort en nutidsversion av “Skyddsrum”. Modern är “vingklippt och ett oändligt avstånd skiljer henne från barnet

70 cm