Genom Din själ skall ett svärd gå

Terracotta

Stora Mellösa kyrka

1981

55 cm

In Churches, Motherhood, Public Art
Genom Din själ skall ett svärd gå

1981

Stora Mellösa kyrka

55 cm