Triptyk

Terracotta

In The Studio

1979

Min version av bebådelsen, skräcken och undran inför att någon har tagit min kropp till sin boning. Till höger av de tre visas dagens moderskap med trasig gloria och till vänster gossen som värjer sig mot omvärlden i puberteten (tempelscenen) ; slutet på barndomen

3 pcs 80 cm x 40 cm

In The Studio, Motherhood
Triptyk

1979

In The Studio

Min version av bebådelsen, skräcken och undran inför att någon har tagit min kropp till sin boning. Till höger av de tre visas dagens moderskap med trasig gloria och till vänster gossen som värjer sig mot omvärlden i puberteten (tempelscenen) ; slutet på barndomen

3 pcs 80 cm x 40 cm