Mathilda Sofia

Bronze

Roslagens Sparbank Norrtälje

1999

För 140 år sedan satte hon in tre riksdaler som första kund i Norrtälje Sparbank.Hon var piga och föräldrarlös och kvinnorn hade vid denna tid mycket få rättigheter över egna medel varför banken ändrade sina regler så att hon också så småningom kunde ta ut sina sparmedel

170 cm

Public Art
Mathilda Sofia

1999

Roslagens Sparbank Norrtälje

För 140 år sedan satte hon in tre riksdaler som första kund i Norrtälje Sparbank.Hon var piga och föräldrarlös och kvinnorn hade vid denna tid mycket få rättigheter över egna medel varför banken ändrade sina regler så att hon också så småningom kunde ta ut sina sparmedel

170 cm