Och Putte Fick Segla På Stora Sjön

Bronze

Utanför stadshuset Oskarshamn

1985

Grabben i Elsa Beskows saga.

170 cm

Public Art
Och Putte Fick Segla På Stora Sjön

1985

Utanför stadshuset Oskarshamn

Grabben i Elsa Beskows saga.

170 cm