Vallgossen

Bronze

Park bakom St; Görans Gymnasium, Stockholm

2002

“Vem spelar på sin pipa, en låt av gryningsluft – för himmelsk att begripa, höjd över allt förnuft” Hjalmar Gullbergs dikt var inspirationen till denna skulptur i kvarteret: Vallgossen.

140 cm

Public Art
Vallgossen

2002

Park bakom St; Görans Gymnasium, Stockholm

“Vem spelar på sin pipa, en låt av gryningsluft – för himmelsk att begripa, höjd över allt förnuft” Hjalmar Gullbergs dikt var inspirationen till denna skulptur i kvarteret: Vallgossen.

140 cm